Start

SOLIDEA Technologie Informatyczne

Kompleksowa Obsługa Informatyczna Firm

...Wyższy poziom sukcesu

Nasze korzenie...
 

"Zmień codzienną udrękę myślenia o każdym sklepie z osobna 
w Przyjemność Zarządzania Wszystkimi Sklepami Centralnie"

Analiza danych i zarządzanie siecią sklepów

Proponujemy Państwu nowoczesny, unikalny system zarządzania siecią sklepów, pozwalający w prosty sposób ewidencjonować sklepy, gromadzić i analizować dane napływające z sieci sklepów a także centralnie sterować kartoteką towarów. 
Oprogramowanie wykorzystane w tym systemie to nowoczesne, skalowalne i otwarte rozwiązania dla platformy Windows. Wszystkie elementy systemu zostały zintegrowane, aby przy niewielkim nakładzie pracy osiągnąć maksimum korzyści. 
Projektując system wzięliśmy pod uwagę szeroki wachlarz potrzeb organizacji zarządzających sieciami sklepów własnych oraz licencyjnych. Współpraca z firmami o wieloletnim doświadczeniu pozwoliła precyzyjnie zdefiniować kształt proponowanych rozwiązań. Ogromne możliwości konfigurowania pozwalają w szerokim zakresie dostosować system do konkretnego profilu biznesowego sieci. Dzięki takiej elastyczności system pozwala zarówno precyzyjnie zarządzać małą siecią, jak i gromadzić dane z tysięcy sklepów. 

Podstawowe cechy systemu:

 • Wykorzystanie nowoczesnych, skalowalnych technologii
 • Otwarta architektura - łatwy dostęp do danych
 • Uniwersalność - definiowalny profil biznesowy
 • Powszechnie dostępna, tania technologia komunikacji 

Najważniejsze funkcje systemu

Ewidencja sklepów w sieci 
Oprogramowanie umożliwia rejestrację szczegółowych informacji o sklepach należących do sieci. Dane gromadzone są w kartotece sklepów. Ewidencja obejmuje informacje teleadresowe, opis sklepu w siedmiopoziomowej definiowalnej klasyfikacji sieciowej (np. region, lokalizacja, standard itp.), dane właściciela sklepu, właściciela lokalu, informacje o personelu, informacje o planowanych inwestycjach oraz takie informacje jak powierzchnia, godziny otwarcia, rodzaj obsługi i wiele innych.

Zaawansowane analizy sprzedaży, zakupów oraz zapasów towarów w sieci 
Jedną z najważniejszych funkcji programu jest gromadzenie i analiza danych napływających ze sklepów. KC-Menadżer zależnie od potrzeb gromadzi dane bardzo szczegółowe (sprzedaż poszczególnych towarów za każdy dzień, pełne treści dostaw) lub zagregowane (np. sprzedaż i zakupy za dekadę, miesiąc, kwartał). Dostępne w programie raporty dzięki wbudowanym mechanizmom eksploracji danych pozwalają precyzyjnie badać sprzedaż, zakupy i zapasy poszczególnych towarów lub grup towarów.

Zarządzanie towarami w sklepach
Program umożliwia centralne sterowanie towarami w sklepach.

Dostępne funkcje to:

 • centralne tworzenie kartotek
 • centralne usuwanie kartotek
 • blokowanie modyfikacji wybranych kartotek
 • blokowanie usuwania wybranych kartotek

Możliwe jest sterowanie wszystkimi cechami towarów:

 • cechy porządkowe - nazwa, grupa, uwagi, sww, klasyfikacja towarowa
 • cechy księgowe - cena zakupu, cena detaliczna, marża, stawki vat
 • cechy funkcjonalne - dostawca, dostawcy rezerwowi, limity, parametry dostaw

Dzięki profilom zarządzania można elastycznie definiować zakresy i metody zarządzania towarami w sklepach. Tworząc profil zarządzania określamy grupę sklepów, budujemy wzorcową kartotekę towarów oraz definiujemy, w jakim zakresie zmiany w kartotece wzorcowej będą wpływać na towary w sklepach należących do profilu. Profile mogą być wykorzystywane do określania różnych zasad zarządzania poszczególnymi sklepami lub grupami sklepów (np. inny asortyment, odmienna polityka cenowa) oraz do określania różnych zakresów merytorycznych zarządzania (np. "Tworzenie i porządkowanie kartoteki słodyczy", "Zarządzanie cenami przypraw") - pozwala to przydzielić różne zakresy czynności poszczególnym osobom w centrali.

WYPRZEDŹ KONKURENCJĘ! Wykorzystaj EFEKTYWNIE Nowoczesne Technologie.  Zadzwoń lub Napisz maila - my przyjedziemy do Ciebie - Konsultacje ZA DARMO ! Przejdź na Wyższy Poziom Sukcesu !

Copyright 1996-2018 SOLIDEA